TASHI JAY
  • Height 188cm
  • Chest 94cm
  • Waist 78cm
  • Hips 94cm
  • Shoes 44.5
  • Hair Red
  • Eyes Brown
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY

Portfolio

TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY
TASHI JAY