Priya Ravi
  • Height 170cm
  • Bust 78cm
  • Waist 60cm
  • Hips 88.5cm
  • Shoes 38
  • Hair Black
  • Eyes Brown
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi

Portfolio

Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi
Priya Ravi